divendres, 21 de març del 2014

Fototropìsme

Equinoides (Paracentrotus lividus)

És una espècie d'eriçó de mar que té la closca rodona i bastant aplanada i pot mesurar fins a 8 cm. Es reconeix per les seves espines llargues, llises i robustes, que apareixen en files longitudinals. Viu per tota la mediterrània i es troba en fons rocosos i praderies marines, en zones més o menys il·luminades, és herbívor i s'alimenta d'algues del voltant de la cavitat on viu i de les seves espores. Tant els mascles com les femelles alliberen els gàmetes al mar i la fecundació és externa.

                                            

Holothuries (Holothuria tubulosa)

Els cogombres de mar (Holothuria tubulosa), són uns animals marins equinoderms.

Com és?
Amb forma de cuc gran, mida fins a 30 centímetres de llarg i 6 cm d'ample, la part ventral amb 3 fileres de ventoses. Nombroses papil fosques per tot el cos. Pell gruixuda i robusta. La coloració del dors va del rogenc al marró o violeta marró.

On viu?
Viu sobre fons sorrencs i fangosos amb material orgànic, així com entre vegetació dels fons durs.

Com s'alimenta? 
S'alimenta de material orgànic, l'alimentació és sedimentívora, de manera que ingereix grans quantitats de sorra i un cop aprofitada la matèria orgànica que conté, expulsa la resta per l'anus en forma de cordons sorrencs envoltats per una fina capa de mucosa intestinal.

Mesura fins a 30 cm de llarg i 6 cm d'ample.